• Arch. Ryszard GRUDA

  President of the National Chamber of Polish Architects (IARP)

  Arch. Ryszard GRUDA

  President of the National Chamber of Polish Architects (IARP)

  Biography

  BIOGRAPHY

  • działalność zawodowa od 1976 roku, w jej ramach m.in.:
  • architekt miejski Ciechocinka,
  • projektant w pracowni „Miastoprojekt – Gdańsk”,
  • kierownik autorskiej pracowni w Spółdzielni „Twórczość Architektoniczna”,
  • w latach 1990-2002 Wiceprezydent Miasta Gdańska,
  • od 2003 roku własna praktyka projektowa i doradztwo inwestycyjne,
  • od 1976 roku członek Stowarzyszenia Architektów Polskich, w latach 1988-91 członek Prezydium Zarządu Głównego SARP,
  • działacz społeczny, były doradca Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Radny Miasta Gdańska i członek MKUA,
  • w kadencji 2010-2014 Przewodniczący Krajowego Sądu Dyscyplinarnego IARP,
  • odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce.

  All session by Arch. Ryszard GRUDA